Copyright

Copyright © 2023 Netwerk Keukens BV | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Netwerk Keukens BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Alle foto’s die getoond worden op deze site zijn beschermd door internationaal copyright. Het is niet toegestaan om deze foto’s op enigerlei wijze te gebruiken, aan te passen, reproduceren of te verkopen zonder onze schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Netwerk Keukens BV. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Netwerk Keukens BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder nummer : 70310378

Netwerk Keukens BV heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Netwerk Keukens is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Netwerk Keukens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Netwerk Keukens heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door gecontroleerd door Netwerk Keukens of goedgekeurd. Netwerk Keukens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Netwerk Keukens of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.